"NESA I JORDA" - ENT

STOCKHOLM STAD
VAR: Farsta
NÄR: 12-14 januari
VEM: förskolan
ABBONERAD FÖR FÖRSKOLEBARN I FARSTA

Nesa i jorda är en finurlig cirkus om skogens hemligheter. Två luftakrobater och en musiker klättrar, gräver, balanserar och planterar. Kan vi tillsammans bli lika starka som myrorna? Till fiolens drömmande och lekfulla toner utforskar akrobaterna höjden, jorden och vad som finns under jorden. Kanske hittar de begynnelsen till ett träd?

Fotograf: Troels Rosenkrantz Fuglsang