Föreställningar för
FÖRSKOLAN
Föreställningar för
LÅG- & MELLANSTADIET
Föreställningar för
HÖGSTADIET & GYMNASIET
Föreställningar för
GRUND- & GYMNASIESÄRSKOLAN

Vi anpassar samtliga föreställningar efter gällande publikrestriktioner och följer folkhälsomyndighetens riktlinjer.

"Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar." Lgr -11