dans / DaAnnNCeeR på Dansens Dag den 3 maj  på Midsommargården Telefonplan - gratis! 
Av Sebastian Lingserius 

dans för alla / Dansakuten på Kulturnatten den 20 april på Telefonplan - gratis! 
Av och med Helena Lambert & Katarina Rosén