FÖRESTÄLLNINGAR FÖR OFFENTLIG PUBLIK

"BJÖRN" 6-12 år
Stadsteatern/Hörsalen
1-2 nov samt 4 nov på Midsommargården 

Kompani: Joel & Mikkel

"PLAY 3.0"
4 December Midsommargården/Teleonplan

Grupp: Sirqus Alfon
G-W05KDE3NYG