Våren 2021 visar vi enstaka föreställningar för slutna grupper! Till hösten ser vi fram emot att presentera ett nytt program för förskolor och skolor.

"Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar." Lgr -11

Föreställningar för
FÖRSKOLAN
Föreställningar för
HÖGSTADIET & GYMNASIET
Föreställningar för
LÅG- & MELLANSTADIET
Föreställningar för
GRUND- & GYMNASIESÄRSKOLAN

Vi anpassar samtliga föreställningar efter gällande publikrestriktioner och följer folkhälsomyndighetens riktlinjer.