NU ÄR HÖSTENS PROGRAM HÄR. 

"Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar." Lgr -11

Föreställningar för
FÖRSKOLAN
Föreställningar för
HÖGSTADIET & GYMNASIET
Föreställningar för
LÅG- & MELLANSTADIET
Föreställningar för
GRUND- & GYMNASIESÄRSKOLAN

Vi anpassar samtliga föreställningar efter gällande publikrestriktioner och följer folkhälsomyndighetens riktlinjer.