Föreställningar för
FÖRSKOLAN
Föreställningar för
LÅG- & MELLANSTADIET
Föreställningar för
HÖGSTADIET & GYMNASIET
Föreställningar för
GRUND- & GYMNASIESÄRSKOLAN

"Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar." Lgr -11