FÖRSKOLAN
LÅG- & MELLANSTADIET
HÖGSTADIET & GYMNASIET
GRUND- & GYMNASIESÄRSKOLAN

"Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar." Lgr -11

G-W05KDE3NYG