Tillgänglighet på scenen?

Har ni frågor om tillgängligheten på en scen? Eller undrar ni något annat i samband med ert besök?                
Kontakta Anna Berglund: 076- 050 60 11  

Tråkmånsafton av Kompani Giraff. Foto: Håkan Larsson

G-W05KDE3NYG