Ansök med en produktion till DANSiSTAN/CIRKUSiSTAN

Är du artist, kompani eller grupp och vill söka till oss? Kul! Nationella och internationella gästspel ansöker senast 6 december 2024. Ansökningsdatum för regionala koreografer/grupper: senast 24 januari 2025.
Missat datumet? Välkommen att söka vid nästa omgång.

/Svenska/
Ansök med en produktion

Är du artist, kompani eller grupp och vill söka till oss? Kul! Ansökningsdatum för regionala koreografer/grupper: senast 15 mars 2024  (i år kommer vi endast ha en ansökningsomgång för regionala koreografer/grupper).
Nationella och internationella gästspel ansöker senast 6 december 2024. Missat datumet? Välkommen att söka vid nästa omgång.

/ENG/
Apply with a production

Are you an artist, company, or group and want to apply to us? Great! Application deadline for regional choreographers/groups: no later than March 15, 2024 (this year, we will only have one application round for regional choreographers/groups). National and international guest performances should apply by December 6, 2024. Missed the deadline? Welcome to apply next year.

ANSÖKNINGSFORMULÄR

APPLICATION FORM

Tre konstnärliga råd/Programråden väljer terminsvis ut vilka produktioner som ska ingå i DANSiSTAN/CIRKUSiSTANs utbud. Programrådet sammanträder en gånger per år, i mars. När en produktion väljs in ligger den kvar i utbudet i fyra terminer. För invalda produktioner garanterar DANSiSTAN/CIRKUSiSTAN att koreografen/gruppen får visa sin föreställning minst två gånger under denna period. 

The three artistic councils/program councils select, on a semester basis, which productions should be included in DANSiSTAN/CIRKUSiSTAN's repertoire. The program council meets once a year, in March. Once a production is selected, it remains in the repertoire for four terms. For selected productions, DANSiSTAN/CIRKUSiSTAN guarantees that the choreographer/group will have the opportunity to present their performance at least twice during this period.


Programrådets representanter

Representatives of the program council:


Dans/Dance

Frida Grassman, Producent Dansens Hus
Josefine Alfredsson, projektledare Danscentrum Stockholm
Lotta Brunberg, producent ZebraDans
Anna Koch, konstnärlig ledare WELD
Anna Efraimsson, teaterchef MDT
Åsa Fagerlund, danskonsulent/Region Stockholm

Cirkus/Circus

Lillemor Strand Bandmann, Kultursamordnare Tyresö 
Margreth Elfström, Kultursamordnare Täby
Josefin Rosales/Konstnärlig ledare cirkus KuturhusetStadsteatern
Așa Johannisson/Regissör Stockholm

Nationella/internationella gästspel/guest performances

Tuula Rusanen, kultursamordnare, Järfälla
Katarina Weidhagen, kultursekreterare Nacka
Margreth Elfström, kultursamordnare Täby
 Mirja Timmerlid, kultursamordnare Huddinge
                                 Susanna Forsberg, Kultursamordnare Haninge                                Maria Liljeholm, kultursamordnare Sigtuna
Josefin Rosales, konstnärlig ledare cirkus, KulturhusetStadsteatern

 
Programråden sammankallas och leds av 
Anna Berglund Verksamhetsledare DANSiSTAN/CIRKUSiSTAN