PRATA DANS OCH CIRKUS


Dansen och cirkusen talar till var och en av oss på olika sätt och ger oss olika upplevelser. Att samtala med eleverna efter föreställningen fördjupar upplevelsen och kanske ger nya perspektiv på det ni såg.
Då finns det möjlighet att omvärdera och reflektera vilket triggar associationsförmågan och främjar hur vi formulerar och uttrycker oss.

LÄRARHANDLEDNING

Ladda ner PDF med frågor att använda som utgångspunkt när ni diskuterar och reflekterar över det ni har sett. 

ELEVMATERIAL

Låt eleverna analysera och reflektera över det ni sett. Här är PDF med frågor. Gratis att ladda ner.

FRÅN SCEN TILL KLASSRUM

Hur kopplar man föreställningen till skolans mål och verksamhet? Här samlar vi inspirerande exempel på hur pedagoger jobbar med föreställningarna.