PRATA DANS & CIRKUS

EN LÄRARGUIDE I HUR DU FÖRBEREDER DINA ELEVER

"Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar." Lgr -11

KONSTEN LÄR OSS REFLEKTERA & LYSSNA

Dansen och Cirkusen talar till var och en av oss på olika sätt och ger oss olika upplevelser, därför är det intressant att tala om och lyssna på varandras tankar!

Att samtala med eleverna efter föreställningen fördjupar upplevelsen och kanske ger nya perspektiv på det ni såg. Då finns det möjlighet att omvärdera och reflektera vilket triggar associationsförmågan och främjar hur vi formulerar och uttrycker oss.

De öppna frågorna är viktigare än svaren. Börja med en minnesrunda, skriv gärna ner elevernas tankar på tavlan:Vad minns du från föreställningen?Kommer du ihåg någon rörelse?Vad fick rörelsen dig att tänka på?Fick du någon särskild känsla?Beroende på ålder kanske ni vill prata mer om upplevelsen. Då kan ni också utgå från mer konkreta saker på scenen: