PRATA DANS & CIRKUS

EN LÄRARHANDLEDNING I HUR DU FÖRBEREDER DINA ELEVER


Dansen och cirkusen talar till var och en av oss på olika sätt och ger oss olika upplevelser. Att samtala med eleverna efter föreställningen fördjupar upplevelsen och kanske ger nya perspektiv på det ni såg.
Då finns det möjlighet att omvärdera och reflektera vilket triggar associationsförmågan och främjar hur vi formulerar och uttrycker oss.


"Eleverna ska få uppleva lika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar." Lgr