DJUR SOM INGEN SETT UTOM VI
med KolKo

När: 3 december kl. 11.30 & 14.00
För barn mellan 2 och 6 år och deras vuxna.
Midsommargården (hitta hit)
Pris: 80 kr/biljett

En finstämd och humoristisk gestaltning av ett gäng egenartade fantasidjur. De osedda djuren får form och färg när de tar plats på scenen.Håll för dina öron bara och lyssna till denna finurliga skara.

Djur som ingen sett utom vi är en dansföreställning för barn 2-6 år, baserad på boken med samma namn skriven av Ulf Stark och illustrerad av Linda Bondestam. KolKo presenterar poesidjuren Klumpantropus, Bipolaren och Kakakerna med deras olikheter och egenheter. Att vilja synas och samtidigt inte, en kontrast där allt kan rymmas i en och samma kropp. Föreställningen önskar ge barnen tillgång till en värld fylld av fantasi och känslouttryck.

Föreställningen är utformad likt en danssaga, där boken förkroppsligas genom dans och rörelse. Berättelsen blir tredimensionell när dansarna leker med bokens figurer, känslor, språk och tillför ytterligare perspektiv till det lästa ordet. Den dansande sagostunden följs av en interaktiv del där barnen tillsammans med dansarna väver samma ord och rörelse, en reflektion med hela kroppen.
Djur som ingen sett utom vi är en föreställning som vidgar läsupplevelsen och lockar till läslust.

Idé, Koreografi, scenografi & Kostym: KolKo
Dansare: Sandra Fredriksson & Sara Johansson/Sara Nilsson
Musik: Min vän

Foto: Johan Nilsson