Hallå där Anna Berglund, verksamhetschef för DANSiSTAN/CIRKUSiSTAN. 

Vad är DANSiSTAN/CIRKUSiSTAN?
Jag brukar säga att DANSiSTAN/CIRKUSiSTAN är som en enda lång pågående dans- och cirkusfestival för barn och unga. Vi visar skol- och förskoleföreställningar för alla åldrar på flera olika scener i hela Storstockholm under både vår- och höstterminen. Alltid till ett subventionerat pris.

Varför ska skolelever se dans och cirkus?
Det är konstformer som rymmer så många olika uttryck och stilar, som får oss att känna och uppslukas av rörelser. Dans och cirkus är fria för betraktarens öga och allt vi känner och ser är rätt. Det är inte alltid en linjär handling som går att följa med utan det du känner och tänker. Det är vad du relaterar till som betyder något; igenkänning, bekräftelse, fantasin som får stimulans. Dans och cirkus erbjuder nya perspektiv på vår värld och vardag, får våra tankar att kanske ta nya och andra vägar.

Beskriv samtida dans och cirkus med en mening.
Den är fri och den kan vara ALLT!

Varför är det viktigt att skolbarn får se flera dans- och cirkusföreställningar under skolåren?
Det finns många olika dansstilar och cirkusdiscipliner, och vi har som mål att barn och elever ska få uppleva den mångfald av olika dans- och cirkusuttryck som finns. Det kan barn och elever få om de får se olika föreställningar under sina förskole- och skolår. Att se olika föreställningar kan också stimulera vårt kritiska tänkande, vår analytiska förmåga tränas, och förhoppningsvis så bidrar det också till att vi inte bara värderar en upplevelse som bra eller inte, utan att det är känsloupplevelsen som är det stora.

Vilka kriterier tittar ni på när ni väljer ut föreställningar till programmet?
Att de verk vi presenterar ska hålla hög konstnärlig kvalitet, vara angelägna för våra målgrupper, att vi ska visa den konstnärliga bredd som finns inom både dans och cirkus, vi lyfter alltid jämställdhet- och mångfaldsperspektiv, och tillgänglighet till en scen samt visar verk skapade för anpassad skola/gymnasium.

Varför heter ni Dansistan/Cirkusistan?
För att tala om att nu blir det dans och cirkus i stan. När vi startade upp fanns det en verksamhet som hette Musikistan, så vi lånade namnidén.

Visar ni föreställningar för alla?
Ja, vi visar föreställningar för förskolan upp till och med gymnasiet.

Var visas förställningarna?
På många olika scener i hela Storstockholm.

Varför så utspritt? 
För att vi på bästa sätt ska kunna erbjuda dans och cirkuskonsten i så många barn och ungas närmiljö som möjligt.