Vi anpassar samtliga föreställningar efter gällande publikrestriktioner och följer folkhälsomyndighetens riktlinjer.

FÖRESTÄLLNINGAR FÖR SÄRSKOLAN

"UNDER KONSTRUKTION"
21 APRIL

KOREOGRAF: CHRISTINA TINGSKOG

"KOREOGRAFIN"
8 SEPTEMBER

GRUPP: JOHANSSONS PELARGONER & DANS