Vi anpassar samtliga föreställningar efter gällande publikrestriktioner och följer folkhälsomyndighetens riktlinjer.

FÖRESTÄLLNINGAR FÖR SÄRSKOLAN

"KOREOGRAFIN"
8 SEPTEMBER

GRUPP: JOHANSSONS PELARGONER & DANS

"UTSPRIDD ASKA" 
15-16 NOVEMBER

KOREOGRAF: Cristina Caprioli