Vi anpassar samtliga föreställningar efter gällande publikrestriktioner och följer folkhälsomyndighetens riktlinjer.

FÖRESTÄLLNINGAR FÖR HÖGSTADIET & GYMNASIET

"MOLN"
Cirkusmania i februari

GRUPP: KOMPANI GIRAFF

"GOLDBERG VARIATIONS"
2 juni på Folkoperan

KOREOGRAF: örjan andersson