Vi anpassar samtliga föreställningar efter gällande publikrestriktioner och följer folkhälsomyndighetens riktlinjer.

FÖRESTÄLLNINGAR FÖR FÖRSKOLAN

"NESA I JORDA"
12-14 januari på Hallen Farsta

Grupp: ENT

"WEB"
17-31 maj på Stadsteatern Skärholmen

KOREOGRAF: OR/ELLER