Vi anpassar samtliga föreställningar efter gällande publikrestriktioner och följer folkhälsomyndighetens riktlinjer.

FÖRESTÄLLNINGAR FÖR LÅG- MELLANSTADIET

"HAVET STORMAR"
6-7 APRIL

GRUPP: AVART DANS & RÖRELSE

"MINNET"
Cirkusmania i februari

ARTIST: PETER ÅBERG