Vi anpassar samtliga föreställningar efter gällande publikrestriktioner och följer folkhälsomyndighetens riktlinjer.

FÖRESTÄLLNINGAR FÖR LÅG- MELLANSTADIET

"KÄRRKOSMOS"
17-18 MAJ

ARENA BAUBO/KATJA SEITAJOKI

"NESA I JORDA"
12-13 OKTOBER

ARTIST: ENT