Vi anpassar samtliga föreställningar efter gällande publikrestriktioner och följer folkhälsomyndighetens riktlinjer.

FÖRESTÄLLNINGAR FÖR FÖRSKOLAN

"URSÄKTA SA MÅNEN"
19 APRIL & 4-6 MAJ

KOREOGRAF: CHRISTINA TINGSKOG