Vi anpassar samtliga föreställningar efter gällande publikrestriktioner och följer folkhälsomyndighetens riktlinjer.

FÖRESTÄLLNINGAR FÖR OFFENTLIG PUBLIK

"BAKVERK"
6 JUNI

GRUPP: JELNEK

"BEATBOX SENSATION"
18-20 AUGUSTI

GRUPP: FREESTYLE PHANATIX

"KNEKKE GREINE"
22 AUGUSTI

GRUPP: ENT

"PUL SO"
7 SEPTEMBER

KOREOGRAF: SOFIA CASTRO