Vi anpassar samtliga föreställningar efter gällande publikrestriktioner och följer folkhälsomyndighetens riktlinjer.

FÖRESTÄLLNINGAR FÖR LÅG- MELLANSTADIET

"SOON SWOON" MELLANSTADIET
6-9 SEPTEMBER

KOREOGRAF: CLAIRE PARSONS CO.

"NESA I JORDA"  LÅGSTADIET
12-13 OKTOBER

GRUPP: ENT

"FÄRGERNAS LJUD" MELLANSTADIET
12-15 OKTOBER

GRUPP: RÄSERBYRÅN

"KISELDALEN" LÅGSTADIET
25-26 OKTOBER

GRUPP: KOMPANI GIRAFF