FÖRESTÄLLNINGAR FÖR LÅG- MELLANSTADIET

"FÄRGERNAS LJUD"
14-15 september Fylkingen

GRUPP: RÄSERBYRÅN

"KISELDALEN" 
4-5 oktober Höjden Östberga

GRUPP: KOMPANI GIRAFF