Vi anpassar samtliga föreställningar efter gällande publikrestriktioner och följer folkhälsomyndighetens riktlinjer.

FÖRESTÄLLNINGAR FÖR HÖGSTADIET & GYMNASIET

"KOREOGRAFIN"
7 SEPTEMBER
HÖGSTADIET

JOHANSSONS PELARGONER & DANS

"PACE"
5-6 OKTOBER
GYMNASIET

ARTIST: BELOW ZERO

"RED HOT CONDITION"
21 OKTOBER
HÖGSTADIET

ARTIST: COMPANY AFTERCLAP

"OMKRETZ2" GYMNASIET 

KOREOGRAF: CRISTINA CAPRIOLI

¨Entangled Phrases¨
15 OKTOBER
GYMNASIET

KOREOGRAF: ALMA SÖDERBERG