Vi anpassar samtliga föreställningar efter gällande publikrestriktioner och följer folkhälsomyndighetens riktlinjer.

FÖRESTÄLLNINGAR FÖR FÖRSKOLAN

"Kiseldalen"
25-26 oktober

Grupp: Kompani Giraff