FÖRESTÄLLNINGAR FÖR FÖRSKOLAN

"NALLE CLOWN HAR FJÄRILAR I MAGEN"
6 september Aspen

ARTIST: NALLA LAANELA

"KRAX KRAX"
23 september 
Utomhus i skog nära Midsommargården/Telefonplan

KOREOGRAF: MINNA KROOK

"FÅGEL" 
10-14 oktober SITE Farsta

GRUPP: KOLKO KOLLEKTIVKOMPANIET