FÖRESTÄLLNINGAR FÖR LÅG- MELLANSTADIET

"APPARAT"
14 & 15 Februari 
Höjden Östberga

Kompani: Kapsel

"PLAY 3.0" 
15 Februari 
Bergamossens Folkets Hus 

GRUPP: Sirqus Alfon

"RED HOT CONDITION"
13 Februari
Midsommargården/Telefonplan

KOMPANI: COMPANY AFTERCLAP

"ROLLERCOASTER"
15 & 16 Februari
Kilen/KulturhusetStatsteatern

ARTIST: WES PEDEN

"BJÖRN"
12 & 13 Februari
Teater Slava/Tonsalen Huddinge

Kompani Joel & Mikkel

"ENIGMA"
18 & 19 April och Stjärnkalaset 26 januari
Fylkingen 

Kompani: Christina Tingskog

"REFLEX"
För 5-7år
20/4 Fylkingen

KOMPANI: JELNEK

"GOLDBERGVARIATIONERNA"
27-28/4 KulturhusetStadsteatern

Kompani giraff
G-W05KDE3NYG