FÖRESTÄLLNINGAR FÖR FÖRSKOLAN

"REFLEX"
För 5-7år
20/4 Fylkingen

GRUPP: JELNEK

"KRAX KRAX"
23 september 
Utomhus i skog nära Midsommargården/Telefonplan

KOREOGRAF: MINNA KROOK

"FÅGEL" 
10-14 oktober SITE Farsta

GRUPP: KOLKO KOLLEKTIVKOMPANIET
G-W05KDE3NYG