FÖRESTÄLLNINGAR I STOCKHOLMS LÄN

FoF med Kroppsklubben

DANS/för 10-åringar

SVART SVART SVART
med Mema dans

dans/6-9 år

DO AS I SAY
av Bobbi Lo

dans/från 12 år

Nedan hittar du tidigare visade föreställningar i länet

MITT  LILLA STORA RUM
Memory Wax

BAKVERK
Danskompaniet Jelnek

HELA HAVET STORMAR
Dansinitiativet Carl-Olof Berg

JAG VET EN HEMLIGHET
Bobbi Lo