FÖRESTÄLLNINGAR FÖR LÅG- MELLANSTADIET

14 & 15 Februari 
Höjden Östberga

LÅG - OCH MELLANSTADIET

15 Februari 
Bergamossens Folkets Hus 

LÅG - OCH MELLANSTADIET

13 Februari
Midsommargården/Telefonplan

MELLAN - OCH HÖGSTADIET

12 & 13 Februari
Teater Slava/Tonsalen Huddinge

LÅGSTADIET FRÅN 7 ÅR

18 & 19 April och Stjärnkalaset 26 januari
Fylkingen 

MELLANSTADIET

20 april
Fylkingen

FÖRSKOLA OCH LÅGSTADIET

27-28 april
KulturhusetStadsteatern

LÅG-OCH MELLANSTADIET
G-W05KDE3NYG