KOMMANDE FÖRESTÄLLNINGAR FÖR LÅG- OCH MELLANSTADIET

dans/lågstadiet
NET med Or/Eller

dans/för 10-12 år
FoF med Kroppsklubben

dans/mellan& högstadiet
HÄXOR med Regionteater Väst & Mari Carrasco

Tidigare visat för låg- och mellanstadiet 

BJÖRN
 Joel Degerfeldt & Mikkel Hobitz

APPARAT
Kompani Kapsel

ENIGMA
av Christina Tingskog

REFLEX
Danskompaniet Jelnek

GOLDBERGVARIATIONERNA
 Kompani Giraff

BEATBOX SENSATION
Freestyle Phanatix

KNEKKE GREINE
ENT

FÄRGERNAS LJUD
Räserbyrån

SOONSWOON
Clarie Parsons Co