FÖRESTÄLLNINGAR FÖR HÖGSTADIET & GYMNASIET 

HÄXOR med Regionteater Väst & Mari Carrasco
dans/högstadiet

WHILE IN BATTLE av Cullberg & Hooman Sharifi dans/gymnasiet

NOCHE
av Cullberg/Alma Söderberg

ENIGMA
av Christina Tingskog

MEDELGYMPA
med Johanssons pelargoner och dans

ROLLERCOASTER
Wes Peden

MOLN
Kompani Giraff

FRÅN OCH MED NU
Helena Franzén

DET FÅR BÄRA ELLER BRISTA
Circus By Me

FISKEDANSEN
Sindri Runudde