FÖRESTÄLLNINGAR FÖR ANPASSAD GRUNDSKOLA OCH ANPASSAT GYMNASIUM

dans/anpassad grundskola TRÄDA., TRÅDA, TRASSLA med Helena Lambert & Sara Lindström Lindhe

dans/anpassad förskola & lågstadium. FIELDS OF TENDER med Dalija Acin Thelander

MEDELGYMPA
med Johanssons pelargoner och dans

ROLLERCOASTER
Wes Peden

UTSPRIDD ASKA
Cristina Caprioli