R - Vem R vi? - Freestyle Phanatix

HÖGSTADIET & GYMNASIET
En digital dansföreställning & workshop
I dansföreställningen ”R” utforskar fem breakdansare vilka de är. Alla har en historia att berätta, ett förflutet som gör dem till de personer de är idag. Inspirerade av sina egna historier tar breakdansarna oss genom reflektioner över deras egna kamper och segrar; ankomsten till ett främmande land, utmaningen med att lära ett nytt språk och en ny kultur och hur de kan bli den bästa versionen av sig själv i nya omgivningar.

Den inre och yttre pressen ger upphov till både förtvivlan och drömmar, till uppgivenhet och till besvärliga och inte minst nyttiga konfrontationer med sig själv.  ”R” är dansteater berättad genom breakdance, musik och ljus.    Se trailer

Koreograf: Freestyle Phanatix
Foto:
Badi Berber
Längd: Föreställning: 40 minuter + workshop i beatboxing eller breakdance (Dansworkshop 26 min, Beatboxworkshop 33 min. Båda med introduktion på engelska.
Biljetter:
GRATIS, men begränsat antal visningar.