"DET FÅR BÄRA ELLER BRISTA" - CIRCUS BY ME

NÄR: 18 feb kl 13.00
VAR: Kristofferscenen, Bromma
VEM: Högstadiet
LÄNGD:
50min
BOKNING: Marie-Andrée Robitaille

Med avstamp i sina egna släkthistorier utforskar sex kvinnliga parakrobater gränslandet mellan att bära och att brista. Tyngd och lätthet. Styrka och skörhet. Glädje och sorg.

Det får bära eller brista är föreställning som berättar en bärande del av kvinnans historia med akrobatik och samtida folkmusik. På scen byggs det mänskliga pyramider och imponerande akrobatiska koreografier i nycirkusens innovativa anda.