"dAzzleMAZE" - Dalija Accin Thelander

NÄR: 29-31 augusti & 2-3 september 
TID: 10.00-13.00 & Kl.14.00-17.00
VAR: Dansens Hus
VEM: Öppna förskolan

dAzzleMAZE är en föreställning för de allra minsta och ger plats för olika former av funktionsvariationer. Under tre timmar får barnen tillsammans med medföljande vuxen tillgång till rummet och kan komma och gå efter egna önskemål. Barnen kan röra sig fritt och interagera med alla objekt och personer i föreställningen. Under de tre föreställningstimmarna är publiken fri att lämna och komma tillbaka in till scenrummet som de vill. I anslutning till salongen finns ett vilo- och skötselutrymme. 

Föreställningen är anpassad för alla barn mellan 6-18 månader samt för barn med funktionsvariationer 2-3 år. Alla sittplatser är på golvet, även för vuxna.

En sammankomst
En hyllning till varandet i världen  
En plats där tiden vilar i sig själv och blir djupare 
Ett utrymme att vältra sig i, att flyta runt i utan riktning och att dröja kvar vid  
Det är här vi finner glädje i att välkomna det okända 
I dAzzleMAZE ger vi efter för det skimrande, speglande och vackra