Ansök med en produktion DANSiSTAN/CIRKUSiSTAN


Nationella och internationella gästspel ansöker senast 7 december 2023.

Sista datum för ansökningsomgång för övriga scenkonstnärer verksamma inom dans/cirkus var 16 mars 2023 (gäller för presentation under 2024). Sent inkomna ansökningar behandlas vid nästa omgång. För att ansökan ska behandlas behöver länk på hela föreställningen bifogas.


Tre konstnärliga råd/Programråden väljer terminsvis ut vilka produktioner som ska ingå i DANSiSTAN/CIRKUSiSTANs utbud. Programrådet sammanträder två gånger per år, i mars samt i september. När en produktion väljs in ligger den kvar i utbudet i fyra terminer. För invalda produktioner garanterar DANSiSTAN/CIRKUSiSTAN att koreografen/gruppen får visa sin föreställning minst två gånger under denna period. 


Programrådets representanter:


Dans


Maria Härenstam, Producent Dansens Hus
Tove Dahlblom, verksamhetsledare Danscentrum Stockholm
Lotta Brunberg, producent ZebraDans
Anna Koch, konstnärlig ledare WELD
Hanna Erlman, producent MDT
Åsa Fagerlund, danskonsulent/Region Stockholm
Samt två ambullerande representanter från 
Stockholms län 


Cirkus


Lillemor Strand, Cirkuskonsulent/Region Stockholm 
Margreth Elfström, Kultursamordnare Täby
Fredrik Ljungestig, Kultursamordnare Haninge
Emma Therkelson, Producent och kommunikatör 
 
Programrådet sammankallas och leds av 
Anna Berglund Verksamhetsledare DANSiSTAN/CIRKUSiSTAN

G-W05KDE3NYG