Ansök med en produktion DANSiSTAN/CIRKUSiSTAN

Nationella och internationella gästspel ansöker separat senast 9 december -22.

Datum för nästa ansökningsomgång dans/cirkus 16 mars 2023. Sent inkomna ansökningar behandlas vid nästa omgång.
För att ansökan ska behandlas behöver länk på hela föreställningen bifogas.


Tre konstnärliga råd/Programråden väljer terminsvis ut vilka produktioner som ska ingå i DANSiSTAN/CIRKUSiSTANs utbud. Programrådet sammanträder två gånger per år, i mars samt i september.

Hairy Tales av M.P.A.C. Foto: Klara G

Programrådets representanter:


Dans


Maria Härenstam, Producent Dansens Hus
Tove Dahlblom, verksamhetsledare Danscentrum Stockholm
Lotta Brunberg, producent ZebraDans
Anna Koch, konstnärlig ledare WELD
Hanna Erlman, producent MDT
Åsa Fagerlund, danskonsulent/Region Stockholm
Samt två ambullerande representanter från 
Stockholms län 


Cirkus


Lillemor Strand, Cirkuskonsulent/Region Stockholm 
Margreth Elfström, Kultursamordnare Täby
Fredrik Ljungestig, Kultursamordnare Haninge
Emma Therkelson, Producent och kommunikatör 
 
Programrådet sammankallas och leds av 
Anna Berglund Verksamhetsledare DANSiSTAN/CIRKUSiSTAN

G-W05KDE3NYG