Ansök med en produktion DANSISTAN/CIRKUSISTAN

Nästa ansökningsomgång är den 18/3 -22. Ansökningar som inkommer efter den 18/3-22 kommer att behandlas vid nästa ansökningsomgång.

Bifoga länk på hela föreställningen.
 
Två konstnärliga råd/Programråden väljer terminsvis ut vilka produktioner som ska ingå i DANSISTAN/CIRKUSISTANs utbud. Programrådet sammanträder två gånger per år, i mars samt i oktober.

Hairy Tales av M.P.A.C. Foto: Klara G

Programrådets representanter:


Dans


Maria Härenstam, Producent Dansens Hus
Tove Dahlblom, verksamhetsledare Danscentrum Stockholm
Lotta Brunberg, producent ZebraDans
Anna Koch, konstnärlig ledare WELD
Hanna Erlman, producent MDT
Åsa Fagerlund, danskonsulent DIS/Region Stockholm
Samt två ambullerande representanter från 
Stockholms län 


Cirkus


Lillemor Strand, Cirkuskonsulent DIS/Region Stockholm 
Margreth Elfström, Kultursamordnare Täby
Fredrik Ljungestig, Kultursamordnare Haninge
Emma Therkelson, Producent och kommunikatör 
 
Programrådet sammankallas och leds av 
Anna Berglund Verksamhetsledare DANSISTAN/CIRKUSISTAN.