Ansök med en produktion DANSISTAN/CIRKUSISTAN

Datum för nästa ansökningsomgång 16 september. Sent inkomna ansökningar behandlas vid nästa omgång.
För att ansökan ska behandlas behöver länk på hela föreställningen bifogas.

Nationella och internationella gästspel ansöker seperat senast 9 december -22.
Tre konstnärliga råd/Programråden väljer terminsvis ut vilka produktioner som ska ingå i DANSiSTAN/CIRKUSISTANs utbud. Programrådet sammanträder två gånger per år, i mars samt i oktober.

Hairy Tales av M.P.A.C. Foto: Klara G

Programrådets representanter:


Dans


Maria Härenstam, Producent Dansens Hus
Tove Dahlblom, verksamhetsledare Danscentrum Stockholm
Lotta Brunberg, producent ZebraDans
Anna Koch, konstnärlig ledare WELD
Hanna Erlman, producent MDT
Åsa Fagerlund, danskonsulent DIS/Region Stockholm
Samt två ambullerande representanter från 
Stockholms län 


Cirkus


Lillemor Strand, Cirkuskonsulent DIS/Region Stockholm 
Margreth Elfström, Kultursamordnare Täby
Fredrik Ljungestig, Kultursamordnare Haninge
Emma Therkelson, Producent och kommunikatör 
 
Programrådet sammankallas och leds av 
Anna Berglund Verksamhetsledare DANSISTAN/CIRKUSISTAN.